Om

Jeg heter Bente Bing Kleiva. Jeg er gift og har tre sønner som er gift med nydelige kvinner og seks barnebarn av del aller beste sorten. Min mann og jeg bor på Frekhaug. Vi er med i menigheten Kristent Fellesskap Nordhordland. Jeg er tidligere bibliotekar og har skrevet et par bøker i samarbeid med andre, men nå prøver jeg å skrive små fortellinger for meg selv og kanskje til glede for andre.

Denne bloggen er et forsøk på å gi noe av det jeg selv har fått, videre til andre. Jeg vil skrive små andakter og refleksjoner her om det Gud viser meg i andaktstunden eller det som dukker opp på min vei gjennom livet.

Vil du komme i kontakt med meg eller har du kommentarer til det jeg skriver? Skriv til meg bentebing(@)gmail.com