Rotfestet

Jeg har tenkt på ordet rotfestet, hva vil det si å være det? Når jeg ser i synonymordboka finner jeg en hel rekke med positive synomymer slik som: bestandig, konstant, motstandsdyktig, stabil, urokket, uutryddelig. Mange av disse ordene tiltaler meg fordi de snakker om et liv som står seg i stormene livet kan bringe med seg. Samtidig er det noen synonymer som slett ikke er så oppløftende slik som: forstokket, inngrodd, tilvant og uforanderlig. Det er vel ikke så mange som gjerne ser på seg selv som forstokket? Innholdet av ord er viktige, hva vi assosierer dem med, er det positive og byggende eller er det ord som bryter ned og gnager på selvfølelsen?

Men ordet rotfestet har flere betydninger. Om vi ser på hva vil det si å bli rotefestet? Jeg tenker meg at det handler om tid. Det å vokse inn i noe, forandre seg og bli noe annet enn det man er nå. Vi som holder på med stiklinger vet at det er ulike metoder for at de skal rote seg. Noen skal rett i jorden, andre må stå i vann en stund slik at røttene kan få utvikle seg. Uansett metode så en tid en nødvendig faktor. Det handler om å være tålmodig, legge til rette for at resultatet kan bli best mulig. Selv da er det slett ikke alltid at jeg lykkes, men da gjelder det å sjekke, gjorde jeg det rette, var forutsetningene gode?

På samme måte er det med forholdet til Gud, det er en relasjon i utvikling og jeg trenger å minne meg på utgangspunktet, forutsetningene for at denne relasjonen skal bli bra og være i vekst.

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!

Kol. 2;6-7