Mist ikke motet

Dette utsagnet: Mist ikke motet, kan vi lese mange ganger i Bibelen. Da jeg leste et vers som minnet meg om dette begynte jeg å tenke: Er dette en oppfordring eller en advarsel? For å ta det siste først, en advarsel: det går dårlig når eller om du mister motet, så det bør du unngå. Eller den andre varianten: Du har mot, ikke mist det! Det jeg leste var dette:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Joh. 14:27

Dette er Jesus som forteller disiplene at han ikke lenger skal være sammen med dem, med andre ord, det er god grunn til å bli deppa og miste motet. Til tross for denne dystre meldingen er det en oppfordring til å stå i det vanskelige og skuffelsene for Jesus vil være med.

Slik jeg tenkte om dette med å miste motet var: Jeg har mot, jeg må passe på at jeg ikke mister det. Hva kan jeg gjøre for ikke å miste det? Hva gir meg mot? Jeg kom på dette og du kan sikkert komme på flere ting for å ikke miste motet: Jeg kan stanse meg selv når jeg snakker meg ned, jeg kan gjøre ting jeg mestrer og jeg kan be om hjelp til det jeg ikke er så god på.

Har du hørt dette? «Sammen er vi sterke. .. og :» Jeg gjør det hvis du gjør det» Vi er jo skapt slik at vi trenger hverandre, til fellesskap, til å være modige og sterke sammen, så derfor mister vi ikke motet – samme hva…